Courses 
102.04.10 DR 讀書報告-子宮肌瘤
102.03.13 DR 讀書報告-胎盤早期剝離
102.01.25 DR讀書報告:前置胎盤
102.01.29 DR醫護新知:改善輪班護理人員的憂鬱傾向
102.03.28 DR 讀書報告:妊娠合併系統性的紅斑性狼瘡
102.10.03 DR 讀書報告:產後出血
102.10.23 DR 讀書報告:子宮外孕
102.11.05 DR 讀書報告:早發性卵巢衰竭
102.11.08 DR 讀書報告:子宮頸癌疫苗
102.12.19 DR 讀書報告:產後憂鬱症
102.03.27 讀書報告-新生兒黃疸
102.03.06 DR 讀書報告-會陰切開術的必要性
102.05.27 DR 讀書報告-妊娍糖尿病