Courses 
1050108 讀書報告-肺結核
1050204 讀書報告-腸阻塞
1050304 讀書報告-高低血鈉
1050408 臨終關懷
1050506 讀書報告-高壓氧
1050603 讀書報告-慢性阻塞性肺疾病
1050701 讀書報告-泌尿道感染
1050804 讀書報告-甲狀腺功能亢進症
1050906 腸阻塞
1051010 肺炎
1051110 癲癇
1051209 淺談失智症的居家照護